Tjänster

Smedjan

För finansierade startups, eller entreprenörer.

Vi tar, i samråd med dig, hand om hela implementationen av ditt webbprojekt från "ax till limpa”. Från strategi och koncept, till interaktionsdesign och avancerade backend-lösningar. Vi har även ett stort kontaktnät om vi behöver hjälp inom andra områden.

Consulting

För bolag med ett eget utvecklingsteam.

Vi hjälper er praktiskt, antingen genom att analysera er applikation och ge er konkreta råd för hur ni kan lösa arkitekturella problem, eller genom att kontinuerligt arbeta tillsammans med ert team för att tackla utmaningarna som de kommer.

Utbildning

För bolag med en egen utvecklingsavdelning.

Vi kommer ut på plats till er och delar med oss av vår kunskap, antingen som praktiska workshops, eller som mer teoretiska genomgångar beroende på era önskemål. Efter utbildningen följer vi gärna upp med consulting för att bolla frågor och säkerställa att utbildningen har sjunkit in samt implementeras på korrekt sätt.

Våra expertområden

Våra konsulter har djup erfarenhet inom modern PHP och moderna utvecklingsmetoder. Vi har jobbat mycket med ramverk och bibliotek som Symfony, Doctrine, Laravel, Drupal, Eloquent, Tactician, SimpleBus, Guzzle, Flysystem, PHPSpec, Behat, Twig, Blade och RulerZ. Vi har mångårig erfarenhet från både content management, e-handel och betalväxlar. Vi har jobbat med många av de populäraste databassystem i branchen, både relationsdatabaser och NoSQL, exempelvis MySQL, Postgres, Oracle, Sqlite, MongoDB, Redis, eller sökmotorer som ElasticSearch och Lucene.

Vad är modern PHP?

Modern PHP är vårt begrepp för det ekosystem som byggts upp under de senaste åren med hjälp av verktyg som Composer, och intiativ som PHP-FIG. Inom modern PHP värdesätter vi:

  • Objektorienterad programmering
  • Öppen källkod och öppna standarder
  • Ett ekosystem där vi använder och förbättrar andras bibliotek innan vi skriver ett eget
  • Samarbete med andra projekt
  • En strävan efter hög kodkvalitet genom principer som SOLID och GRASP

Vad menar vi med moderna utvecklingsmetoder?

De senaste åren har vi sett ett fokus, och stor utveckling inom hur man ska skriva kod med målet att göra utveckling mer hantverksmässig, mer fackmannamässig och mer robust. Vi har sett allt för många projekt förgås till teknisk skuld, vara söndertrasade av säkerhetshål, eller komma in varken på budget, i tid eller med de funktioner som behövs.

Moderna utvecklingsmetoder har till mål att minska riskerna för den här typen av problem. Metoder som Domändriven design, beteende-driven utveckling och agil projektledning gör att vi kan utforska organisationens behov, säkerställa funktionaliteten, och svara snabbt på förändrade förutsättningar.

Med verktyg som versionshantering, continuous integration, continous delivery och olika kommunikations- och kollaborationverktyg hålls alla projektmedlemmar "in the loop", oavsett om man sitter i samma rum eller på andra sidan planeten.

Är du intresserad av våra tjänster?

Kontakta oss