Karriär

Visst låter det lite löjligt att prata om karriär på ett bolag som är tre personer stort? Vi vill dock inte förbli tre personer för evigt, och där kanske du kommer in i bilden?

Fervo är ett konsultägt bolag med en partner-struktur. Eftersom vi äger bolaget tillsammans är vi inte rädda att satsa stort på oss själva. Inte för att vi ska slösa med pengar, men vi sätter oss själva i första rummet och vi ägnar oss inte åt att vara penny wise and pound foolish. Behöver vi ett arbetsverktyg så köper vi det. Vill vi så reser vi på konferenser. Reser vi någon stans reser vi i business class och bor på bra hotell. Du väljer din egen dator, kontorsstol etc.

Vi jobbar inte med vad vi gör för att vi måste, utan för att vi tycker om det.

Vi har storslagna planer för framtiden, men för att realisera dem behöver vi hjälp. Vi behöver bli fler, och vi behöver fortsätta vara rätt personer. Personer med passion. Personer med expertis. Personer som inte jobbar med vad de gör för att de måste, utan för att de tycker om det. För att de inte skulle kunna se framför sig att lägga av med det.

Fervo satsar på att vara en attraktiv arbetsgivare med marknadsmässiga löner, bra pensioner och försäkringar, och stor potential för personlig utveckling, exempelvis genom 20%-tid.